Veličina slova

Disleksija

Kontrast

Zapamti

Kontakt NARUČITE SE

O Magdaleni

Klinika Magdalena svojim pacijentima omogućava jedinstvenu i sveobuhvatnu kardiovaskularnu skrb. Uz vas smo od utvrđivanja anamneze i postavljanja dijagnoze do pružanja konačnog medicinskog rješenja u okviru konzervativnog i intervencijskog kardiološkog liječenja ili, po potrebi, kirurškog zahvata.

 

U središte interesa uvijek stavljamo bolesnike i njihove potrebe. To nas vodi prema postizanju najviših stručnih i znanstvenih standarda, ali i stalnom propitkivanju i unapređenju kvalitete zdravstvene usluge.

 

Radi veće dostupnosti naših usluga, smješteni smo na dvije lokacije:

  • Krapinske Toplice 
  • Zagreb 

 

Uspostavili smo i prvi Hrvatskoj koji nam omogućava izvanbolničku dijagnostiku i praćenje još većeg broja srčanih bolesnika.

 

 

Kontinuirana edukacija 

Aktivno sudjelujemo u edukaciji liječnika i medicinskih sestara.

 

Klinika Magdalena surađuje s Medicinskim fakultetom Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i djeluje kao nastavna baza Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta J. J. Strosmayera u Osijeku za sveučilišni studij sestrinstva i fizioterapije, dislocirani studij Pregrada.

Uz to, Klinika Magdalena suradna je ustanova Srednje škole Pregrada za provođenje kliničkih vježbi učenika završnih razreda smjera medicinska sestra/tehničar opće njege.

 

Suradnja s HZZO-om 

Klinika Magdalena ugovorna je ustanova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) i nekoliko privatnih osiguravajućih kuća. Uključeni smo u Hrvatsku mrežu urgentne perkutane koronarne intervencije te 24 sata dnevno zbrinjavamo bolesnike Krapinsko-zagorske županije s akutnim infarktom miokarda.

 

Kvaliteta i sigurnost  

Kvalitetu usluge i sigurnost naših bolesnika jamče i tri nezavisna certifikata:

  • Certifikat ISO 9001 
  • Dijamantni certifikat organizacije Accreditation Canada 
  • Certifikat ISO EN 15224

 

Prof.dr.sc. Mihajlo Šesto

Naručite se
Naručite se

Odaberite uslugu

Naručite se