Veličina slova

Disleksija

Kontrast

Zapamti

Kontakt NARUČITE SE

O Magdaleni

Klinika Magdalena omogućuje svojim pacijentima jedinstvenu i sveobuhvatnu kardiovaskularnu skrb. Uz vas smo od utvrđivanja anamneze i postavljanja dijagnoze pa do pružanja konačnog medicinskog rješenja u okviru kardiološkog konzervativnog i intervencijskog liječenja ili po potrebi kirurškog zahvata.  

 

U središte interesa uvijek stavljamo bolesnike i njihove potrebe. To nas vodi prema postizanju najviših stručnih i znanstvenih standard, ali a i stalnom propitkivanju i unapređenju kvalitete zdravstvene usluge.

Kako bismo povećali dostupnost naših usluga smješteni smo na dvije lokacije: 

  • Krapinske Toplice 
  • Zagreb 

 

Također, ustanovili smo i prvi telemedicinski centar u Hrvatskoj koji nam omogućuje izvanbolničku dijagnostiku i praćenje još većeg broja srčanih bolesnika. 

 

Kontinuirana edukacija 

Aktivno sudjelujemo u edukaciji liječnika i medicinskih sestara.

 

Magdalena je klinika Medicinskom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i nastavna baza Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta J. J. Strosmayera u Osijeku za sveučilišni studij sestrinstva i fizioterapije, dislocirani studij Pregrada.

 

Isto tako, Klinika Magdalena je suradna ustavnova Srednje škole Pregrada za provođenje kliničkih vježbi učenika završnih razreda smjera medicinska sestra/tehničar opće njege. Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku za Sveučilišni studij sestrinstva i fizioterapeuta u Pregradi.

 

Suradnja s HZZO-om 

Klinika Magdalena ugovorna je ustanova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) i nekoliko privatnih osiguravajućih kuća. Uključeni smo u Hrvatsku mrežu urgentne perkutane koronarne intervencije te 24 sata dnevno zbrinjavamo bolesnike Krapinsko-zagorske županije s akutnim infarktom miokarda. 

 

Kvaliteta i sigurnost  

Kvalitetu usluge i sigurnost naših bolesnika jamče i tri nezavisna certifikata: 

  • Certifikat ISO 9001 
  • Dijamantni certifikat organizacije Accreditation Canada 
  • Certifikat ISO EN 15224

 

Prof.dr.sc. Mihajlo Šesto

Naručite se
Naručite se

Odaberite uslugu

Naručite se