Veličina slova

Disleksija

Kontrast

Zapamti

Kontakt NARUČITE SE

Edukacija i znanost

Aktivno sudjelujemo u edukaciji liječnika i medicinskih sestara.

Magdalena je klinika Medicinskom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i nastavna baza Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta J. J. Strosmayera u Osijeku za sveučilišni studij sestrinstva i fizioterapije, dislocirani studij Pregrada.

Isto tako, Klinika Magdalena je suradna ustavnova Srednje škole Pregrada za provođenje kliničkih vježbi učenika završnih razreda smjera medicinska sestra/tehničar opće njege.

Naručite se
Naručite se

Odaberite uslugu

Naručite se